Wat is Vipassana?

Vipassana is een woord afkomstig uit Pali welke het volgende betekent: Helder zien, bijzonder zicht of doorzien, Vipassana betekend introspectie, wijsheid door middel van intuïtie, en kennis door middel van intuïtie. Vipassana wordt vaak vertaald als inzicht.

Wat helder zien, inzicht in wat precies?

Vipassana betekent de realiteit helder zien, of inzicht in de ware aard van de werkelijkheid. Het betekent het zien van de dingen zoals ze werkelijk zijn. Vipassana is het directe en intuïtieve begrip van alle mentale en fysieke verschijnselen.

Vipassana is intuitieve kennis, of inzicht in de ware aard van Nama (geest: bewustzijn, mentaliteit) en Rupa (lichaam: fysieke vorm en materiaal) welke samen de volgende vijf groepen van bestaan (pañca khandha) vormen: Rupa (lichaam, fysieke vorm), Vedana (gevoel), Sañña (geheugen, perceptie), Sankhara (mentale formaties, intenties) en Viññana (bewustzijn, aandacht).

Vipassana is de realisatie dat alle mentale en fysieke verschijnselen impermanent (aniccā), pijnlijk, oncomfortabel (dukkhā) en zonder zelf (anattā) zijn. Deze drie karakteristieken van alle verschijnselen zijn de kenmerken van inzicht en wijsheid, en zijn de belangrijkste objecten van Vipassana meditatie.

Vipassana is de directe realisatie van de ware aard van Nama en Rupa. Alle condities, zowel intern als extern, mental als fysiek, zijn impermanent, oncomfortabel en zonder zelf.

De meditant welke inzicht ontwikkeld zal beseffen dat alles in zichzelf en buiten zichzelf constant aan verandering onderhevig is, onzeker of impermanent is; het veroorzaakt stress, geeft geen voldoening of is oncomfortabel; en is oncontroleerbaar, zonder substantie en behoort niet tot zichzelf. Deze drie karakteristieken beschrijven de ware aard van alle verschijnselen.